BALKONOVÉ ŘEŠENÍ VENTURE©

Balkonové systémy
pro 21. století!

„LIVE (different) = VENTURE“© → ŽIJTE, BYDLETE, UŽÍVEJTE – jinak!

BALKONOVÉ ŘEŠENÍ VENTURE©

Pro novostavby
a také starší domy

„LIVE (different) = VENTURE“© → ŽIJTE, BYDLETE, UŽÍVEJTE – jinak!

BALKONOVÉ ŘEŠENÍ VENTURE©

Řešení pro zlepšení
Vašeho bydlení

„LIVE (different) = VENTURE“© → ŽIJTE, BYDLETE, UŽÍVEJTE – jinak!

Telefon
+420 602 770 921

E-mail
box@venture.cz

Jiráskova 109/14
602 00 Brno

5V

Pět diferenčních VÝHOD
balkonových systémů VENTURE©

NEJBEZPEČNĚJŠÍ

Nejen nejbezpečnější balkon i jeho kotvení ke konstrukci domu po dobu životnosti domu, ale i skutečný pocit bezpečí díky tuhosti a hmotnosti balkonu a kotev…

NEJHOSPODÁRNĚJŠÍ

a tedy: nejvyšší životnost balkonu, nízká cena údržby v co nejdelších periodách a nejvyšší zhodnocení investicnavýšení ceny bytu o 15 až 25%!

NEJÚTULNĚJŠÍ

Nejen balkon a jeho detaily, ale i množství zajímavých doplňků je provedeno s nejvyšší možnou precizností a v moderním designu, ve sladěných barvách…

zcela „GREEN DEAL“

Udržitelný rozvoj, pasivní bydlení, úspora elektrické energie, pozvednutí a oživení městské architektury, zlepšení duševního zdraví obyvatel a mnoho dalšího…

přesto NEJLEVNĚJŠÍ*

* ve své „váhové kategorii“ či v položkových cenách. A pokud se vám to nezdá, cenu si obhájíme na krátké schůzce

… více O VÝHODÁCH

Diferenční výhody ZB VENTURE© oproti „lehkým balkonům“ s táhly
→ ke stažení
Diferenční výhody ZB VENTURE© oproti železobetonovým lodžiím
→ ke stažení

Možnosti použití balkónů ZB VENTURE ©

logo ZB VENTURE

Dodatečné vybavení bytů balkony

Tam, kde dnes balkony chybí. S výrazně nižší cenou pořízení i údržby, násobně rychlejší montáží oproti představeným železobetonovým lodžiím nebo sloupkovým ocelovým balkonům. S 8 – 12 letou zárukou a s 25 – 40 letou životností nátěrů, čistým provedením a nesrovnatelnou bezpečností i hospodárností oproti „lehkým balkonům“ odnaproti. A vše také s více doplňky. Proto navýšení ceny bytu až o 15-25%.

Nahrazení původních balkónů či lodžií

Odřezání železobetonové konstrukce a zavěšení nového závěsného balkonu je jednodušší, rychlejší a v přepočtu na plochu levnější, než kvalitní, ale často opakovaná rekonstrukce nebo oprava původních balkonů. Navíc nové závěsné balkony mohou být větší, útulnější, a tedy s vyšší užitnou hodnotou i s vyšší cenou bytu.

Pro novostavbu bytového, komerčního, ale také rodinného domu

Montáž současně se stavbou. Levnější než realizace a údržba balkónu s betonovou podlahou a všemi hydroizolačními aj. vrstvami a srovnatelným zábradlím. Díky kompletní dílenské výrobě mají balkóny i podstatně kvalitnější zpracování a mnoho různých doplňků, variabilních výplní včetně sochařských plastik aj.

Výměna původních závěsných balkonů na panelových domech

Ultimátní bezpečnost, hospodárnost, útulnost – větší plocha – a celkově tedy větší užitná hodnota a navýšení ceny bytu. Širší paleta doplňků a možnost jednoduššího zasklení. Lze vyměnit i porevoluční „lehké balkony“, které mají většinou nevalný vzhled a často i statiku s otazníkem.

Balkony a jiné balkonové, lodžiové prvky VENTURE©

logo LZ VENTURE

První balkonové prvky s obchodním označením chráněnou značkou VENTURE© vznikly v létě roku 1990, tehdy jako lodžiové zábradlí LZ VENTURE©. V této době také začaly první práce na vývoji závěsných ocelových balkonů zcela nového typu – bez bočních diagonálních táhel, ale za to s velmi tuhou rámovou (silnostěnnou skořepinovou) ocelovou konstrukcí, které díky své tuhosti netrpí „chvěním“ cizích – „lehkých balkonů“ s diagonálními táhly  a hlavně jsou nesrovnatelně bezpečnější. Tyto závěsné balkony s obchodním označením ZB VENTURE© jsou – díky první realizaci už v roce 1996 – s velkým náskokem první realizované „porevoluční“ závěsné balkony v České republice. 

Dle odborné veřejnosti (viz reference „Ke stažení“ aj.) jsou rámové balkony ZB VENTURE© jediné s dlouhodobého hlediska zcela bezpečné závěsné balkony na trhu. Jsou navíc i hospodárnější než jiné balkony nebo lodžie, a mají výrazně širší paletu doplňků (které se dají i dokoupit, vyměnit), a mají možnost jednodušší a tedy levnější montáže současného nebo dodatečného zasklení. Z těchto důvodů jsou balkony ZB VENTURE© (i zábradlí LZ VENTURE©) oblíbené nejen u starších panelových či cihelných bytových domů, ale stávají se velmi zajímavými i pro developery s intuicí…🙂

V celé ČR i ve SR je zavěšeno na původních bytových domech i nových developerských stavbách již přes 20.000 závěsných balkónů ZB VENTURE©, lodžiových zábradlí LZ VENTURE© a závěsných zasklených lodžií ZZL VENTURE©.

Galerie vybraných realizací ZB VENTURE©

Kontakty

SKUPINA VENTURE©

Balkony, lodžie Brno

Společnost ART VENTURE je:

  • správcem EU průmyslových práv Ing. Vladimíra Škody, původce a HIP (hlavního inženýra projektu) technického, designového a autorského řešení typových rámových závěsných balkonů VENTURE© a dalších balkonových prvků VENTURE© včetně doplňků,
  • školitelem a poskytovatelem licencí pro obchod a pro realizace balkonů či výrobu a montáže balkonových prvků,
  • ve vybraných případech i realizační firmou, která zrealizuje kompletní dodávku balkonů aj. na klíč,
  • vedoucím členem SKUPINY VENTURE©, firem s podepsaným Etickým kodexem a s udělenou licencí VENTURE©.

Adresa

ART VENTURE, s.r.o.

Jiráskova 109 / 14,
602 00 Brno – Veveří

ZÍSKEJTE:

  • CENOVOU NABÍDKU nebo
  • BEZPLATNOU KONZULTACI 

od odborného konzultanta, přednášejícího, publikujícího a vystavujícího odborné posudky v oboru balkony, lodžie (zasklení, fasády) přes 30 let, viz přednášky v oddílu – Ke stažení

Průmyslová práva (EU, UK)

Původce a HIP technického, designového a autorského řešení typových rámových závěsných balkonů ZB VENTURE© včetně jejich hlavních význaků a jejich doplňků a vybavení, dále lodžiového zábradlí LZ VENTURE© a zasklených závěsných lodžií ZZL VENTURE© je ing. Vladimír Škoda, AI. Tato řešení jsou průmyslovým vlastnictvím a jako taková jsou právně chráněna.

Bez souhlasu původce nesmí nikdo tato chráněná řešení využívat, vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit. Takové jednání bude postihováno jako porušení průmyslových práv dle příslušných českých, ukrajinských a evropských právních předpisů. Porušení průmyslových práv je postižitelné dle trestního zákoníku.

© 2024 FineNet – Na netu v pohodě