Průmyslová ochrana know-how VENTURE

Technické, designové a autorské řešení typových rámových závěsných balkónů ZB VENTURE, lodžiového zábradlí LZ VENTURE i zasklených závěsných lodžií ZZL VENTURE včetně některých dílčích význaků a souvisejících prvků, balkonových doplňků představuje průmyslové vlastnictví majitele a jako takové je právně chráněno.

Poskytování práv k know-how VENTURE

Společnost ART VENTURE, s.r.o., jejíž tým se podílel na jejich vývoji, získala generální zastoupení pro poskytování práv k výrobě, montáži či stavební dodávce těchto konstrukcí, ale i k dalšímu udělování práv k obchodnímu zastoupení know-how VENTURE v regionech ČR i SR. Součástí smluv o poskytnutí vyhrazených práv je i nastavení tvrdé kontroly kvality vlastního výrobku i montáže a schvalování jakýchkoliv úprav řešení týmem společnosti ART VENTURE, s.r.o., či přímo majitelem řešení.

Bez souhlasu společnosti ART VENTURE, s.r.o., nesmí nikdo tato chráněná řešení využívat, vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit. Takové jednání bude postihováno jako porušení průmyslových práv dle příslušných právních předpisů. Porušení průmyslových práv je postižitelné i dle trestního zákoníku.

Typová dokumentace balkónů ZB VENTURE i lodžiového zábradlí LZ VENTURE i zasklených závěsných lodžií ZZL, včetně statického posouzení je součástí chráněného technického řešení a jako taková je k nahlédnutí jen na vyžádání.

 
 

balkonové a lodžiové systémy

Nová tvář Vašeho domu

 
certifikát kvality