Co jsou "ZB VENTURE"

Tuhé rámové závěsné ocelové balkony – od svého zrodu v r. 1996 s obchodním označením ZB VENTURE – jsou dle odborníků optimální náhradou nejen původních závěsných balkonů na panelových domech, ale i vhodným řešením pro jakékoliv jiné stavby.

Cílený vývoj a praxe při výměně mnoha tisíc balkonů ZB VENTURE přináší:

  • několikanásobné zvýšení bezpečnosti i životnosti balkonu
  • zvýšení standardu a zlepšení designu nad úroveň současných požadavků uživatele
  • snížení nákladů při výrazném zvýšení kvality (přenesením všech výrobních procesů do dílny)

Možnost využití balkonů "ZB VENTURE"

balkon
  • dodatečné vybavení bytů balkony tam, kde dnes balkony chybí – s výrazně nižší cenou pořízení i údržby, rychlejší montáží  oproti jiným – ŽB, sloupkovým aj. konstrukcím
  • nahrazení původních železobetonových balkónů či lodžií – odřezání železobetonové konstrukce a zavěšení nového závěsného balkonu je jednodušší, rychlejší a v přepočtu na plochu levnější, než kvalitní oprava původních balkónů, navíc nové závěsné balkony mohou být i násobně větší, s vyšší užitnou hodnotou
  • pro novostavbu bytového, administrativního, ale i rodinného domu (montáž současně se stavbou) – levnější než realizace i údržba balkónu s betonovou podlahou
  • výměna původních závěsných balkonů na panelových domech (dnes již jsou dávno v havarijním stavu) – větší plocha a užitná hodnota, možnost zasklení

Rozměrové typy balkonů "ZB VENTURE"

  • ZB VENTURE 01 - rozměr podlahové plochy 2,6 x 1,0 m (hloubka o 6 cm větší než u původních ZB)
  • ZB VENTURE 02 - rozměr podlahové plochy 2,6 x 1,3 m (už pro umístění např. stolku a 3 - 4 zahradních křesel)
  • ZB VENTURE 03 - rozměr podlahové plochy 3,3 x 1,3 m (v obvyklé ploše železobetonových lodžií, zatím nejekonomičtější řešení při přepočtu na m2 plochy)
  • ZB VENTURE – další atypy – dle statických a ekonomických propočtů lze dodat balkóny ZB VENTURE s rozměrem podlahové plochy např. 6,0 x 1,8 m

Nejvýraznější inovace – oproti původním balkónům

nejvýraznější inovace
  • tvar ocelové podlahy s okraji zahnutými pouze směrem dolů. Staticky nezbytné ztužení okrajů podlahy je tvořeno jejich prostým ohybem směrem dolů, čímž bylo odstraněno nejen zadržování vody v podlahové „vaně", ale zmizely i problematické svary na hranách podlahy, které zvyšují pravděpodobnost statických problémů či vzniku koroze
  • zrušení problematického diagonálního táhla v bocích balkonů – jako staticky nejslabšího a architektonicky diskutabilního článku původních závěsných balkonů
  • změna lehké konstrukce původních balkónů (která po vynechání problematického betonu v podlaze už není tak „tuhá“) – za stabilní rámovou konstrukci s masivním madlem a sloupky zábradlí ze zesílených uzavřených profilů
  • roztažení závěsných balkonů na velikost železobetonových lodžií. Oceňovaným přínosem je konstrukční řešení a až dvojnásobné zvětšení podlahové plochy u velkých závěsných balkonů ZB VENTURE 03. Mají již stejnou plochu jako přistavované železobetonové lodžie, ale ponechávají si výhodu rychlé montáže na původní závěsy, minimálního zastínění pokoje a umožňují vyšší standard dílenských povrchových úprav a vybavení při výrazně nižších výrobních nákladech a delší životnosti
  • možnost použití ZB VENTURE pro současné i budoucí zateplení bez zvýšení tepelných mostů

Základní specifikace balkonů "ZB VENTURE"

Zvýšení bezpečnosti, moderní vzhled

zvýšení bezpečnosti, moderní vzhled
  • statické řešení závěsného balkonu ZB VENTURE je koncipováno jako tuhý ocelový rámový prvek z uzavřených silnostěnných profilů s vodotěsnými svary, spolupůsobící s nosnou ocelovou podlahou - vyloučilo použití méně tuhé konstrukce z otevřených profilů s problematicky kotveným diagonálním táhlem
  • více než dvojnásobné zesílení rámových prvků včetně rozšíření profilu madla oproti původním nebo obecně používaným novým balkonům zajišťuje trvalou bezpečnost, a to i v případě opětovného zanedbávání údržby nátěrů ze strany vlastníka
  • všechny nosné svary jsou koutové, tedy  jednodušší kontrolou kvality a tloušťky provedení, s dobrým přístupem pro ochranné nátěry a v místech nezadržujících srážkovou vodu

Prevence koroze, prodloužení životnosti

  • konstrukce ZB VENTURE vyloučila často používané „skládání stěn" ocelových prvků k sobě a svým tvarem a umístěním umožňuje vizuální kontrolu, jednoduchý přístup při údržbě, zabraňuje zadržování nečistot, srážkové vlhkosti a skryté korozi
  • celá nosná konstrukce je řešena tak, aby její únosnost, vodotěsnost uzavřených profilů či ochranné nátěry nebyly nikde narušeny otvory, šroubovými či nýtovými spoji. Výplně a lišty jsou uchyceny mimo nosnou konstrukci masivními nerezovými či kadmiovanými šrouby se zdobnou hlavou a maticí
  • hmotnost všech typů balkonů ZB VENTURE, a tím i zatížení původních závěsných háků, je třetinová či poloviční (oproti původním balkonům), a to i přes podstatně vyšší tuhost a bezpečnost

Nadstandardní povrchová ochrana

  • kvalita ochranných nátěrů ocelových konstrukcí balkonů má s přihlédnutím k nesnadnému přístupu a tím i drahé, někdy nekvalitní údržbě, zásadní význam. Používáme tedy naprosto odlišný způsob aplikace nátěrů od nátěrů původních balkonů i většiny cizích systémů. Nosná ocelová konstrukce balkonu je vždy očištěna abrazivním tryskáním dle ČSN. Aby se pod nátěr nedostala koroze, probíhá opískování konstrukce a zinkování v jednom dni a pod jednou střechou
  • konstrukce je opatřena i v základní verzi správně aplikovanou vrstvou zinku a speciálním polyuretano­vým nátěrem na zinek (vysoce odolným vůči UV záření, povětrnostním vlivům, oděru, žloutnutí, křídovatění a působení chemikálií). Po dlouholetém výzkumu a zkušebních aplikacích tým skupiny VENTURE přišel na způsob nanášení zinku na konstrukci balkonu tak, aby v prostorové konstrukci nevznikalo obvyklé pnutí ve svarech a profilech vytvářejících nerovnosti podlahy (zadržování vody)
  • použitý nátěrový systém je vysokosušinový s větší tloušťkou vrstev od renomovaného výrobce. Nátěrové vrstvy mohou mít pro větší kontrolu různou barevnost. Větší počet vrstev ochranného nátěru, který doporučujeme a provádíme, je lepší z hlediska možnosti vadné aplikace či poškození nátěru při montáži. Perioda ochranných nátěrů se tím několikanásobně prodlužuje
  • nejnamáhanější místa konstrukce - horní strana podlahy a madla zábradlí - jsou vždy opatřena jedním nátěrem navíc, aby se srovnala životnost povrchové úpravy celé konstrukce
  • uvedené povrchové úpravy jsou považovány některými investory za zbytečné nebo řešitelné v pozdějších letech, avšak dodatečné nebo obnovovací nátěry prováděné většinou nekvalifikovanými a drahými výškovými pracovníky několikanásobně zvýší náklady údržby oproti pořizovací ceně už při dílenské výrobě balkonu. Navíc očištění povrchu zašlých nátěrů či zoxidovaného zinku od mastnot a koroze je ve výšce náročné a nekvalitní a tím zkracuje periody nutné údržby (a nátěr na hladkém povrchu znečištěného žárového zinku nedrží)

Oživení architektury fasády

oživení architektury fasády
  • výběr ze široké škály barevných odstínů dle vzorníku RAL nabízí jedinečnou možnost architektonického ztvárnění vzhledu celého domu a tím odbourání strohosti a šedi panelových sídlišť. Konstrukce balkonu je koncipována tak, že i v rámci jednoho balkonu lze použít různé typy výplní zábradlí (plný plech, děrovaný plech různé hustoty a průměru perforace, demontovatelný rám s deskou z barevného houževnatého laminátu, tyčovinou, tahokovem aj.) nebo je později jednoduše zaměnit či udržovat. Nejžádanější výplň - děrovaný plech - byl do výroby zaveden teprve až po nalezení odpovídajícího způsobu aplikace zinku v kombinaci s Komaxitem - vypalovaných nátěrem s výrazně vyšší odolností proti atmosférickým vlivům (otvory ve výplni bez nálitků, větší vrstva zinku na hranách rámu a otvorů, precizní povrch). Všechny materiály prošly povinnou průrazovou zkouškou

Bezpečnost, kvalita i rychlost montáže

  • rozdíly
    způsob montáže „Just in time" snižuje nebezpečí poškození aplikovaných nátěrů na vyrobených balkonech a dochází také ke snížení nákladů (na skladování, dopravu, mechanizaci, mzdy, menší poškození chodníků a sadových úprav kolem domu).
  • výroba nových závěsných balkonů probíhá kompletně v dílně až po poslední ochranný nátěr
  • balkony se dopravují až v den montáže na staveniště na paletách s ochranným obalem a bez překládky se zavěšují, tím je minimalizováno nebezpečí poškození nátěru při skladování a dopravě
  • u záměny původních ocelových či železobetonových balkónů dochází k přerušení možnosti používat balkon nájemníkem pouze na krátkou dobu mezi demontáží původních a montáží nových balkonů
  • pro zavěšení balkonů se užívá závěsných háků, připevněných k únosným konstrukcím fasády. Díky naddimenzováné, masivní konstrukci a nadstandardní povrchové úpravě (s kombinací zinku a nátěrů) tyto závěsy splňují požadavek stálé únosnosti v délce životnosti domu, a to i v nekontrolovatelném „rosném bodě“ v případné vrstvě zateplení
  • díky montáži balkonů výškovými pracovníky za pomoci horolezecké techniky často není nutné použití drahého lešení (pokud se nedělají složitější stavební práce), a uživatelé bytů nejsou obtěžováni stavbou
 

Vybavení a doplňky balkonů "ZB VENTURE"

odsazovací háky pro zateplení

Odsazovací háky pro zateplení

  • pro současné či dodatečné zateplování fasády má systém ZB VENTURE připraveny odsazovací háky z několikanásobně zesílených ocelových profilů a povrchových úprav v místě rosného bodu, které využívají nosnost původních, staticky vyhovujících háků v součinnosti s chemickými kotvami do panelu a prodlužují závěs směrem ven z budoucího zateplení při zachování minimálních tepelných mostů
  • zateplení provedené současně s výměnou balkonů (jen jedna demontáž - montáž balkonů) je nejekonomičtější a technicky nejvhodnější varianta
  • pokud se investor rozhodne provést zateplení v budoucnu, je z technického hlediska jedinou smysluplnou variantou balkony pověsit zatím bez odsazení a při pozdějším zateplení je znovu svěsit, odsazovací háky vložit do zateplovací vrstvy a po zateplení fasády balkony opět pověsit na háky
  • tento systém minimalizuje tepelné mosty, umožňuje uvolnit fasádu pro lešení a jednodušší zateplování bez zavěšených balkonů, což přináší zvýšení kvality a snížení celkových nákladů
  • při použití háků systému ZB VENTURE zůstane zachována i do budoucna možnost jednoduché demontáže balkonů
 
posuvná podlahová lišta

Posuvná podlahová lišta

  • mezeru mezi balkonem a fasádou zakrývá demontovatelná posuvná lišta z pevného ocelového plechu spádovaná do balkonu
  • pro lepší utěsnění spáry je v dosedu u fasády zdvižena a opatřena gumovým U-profilem proti stékání vody na spodní okna
 
pryžový podlahový koberec

Krytina ocelové podlahy

  • krytí podlahy zajišťuje paropropustný podlahový koberec z pryžových granulátů, zajišťující podmínku protiskluzné úpravy, ochrany nátěrů proti oděru, včetně vizuální kontroly a snadného přístupu pro údržbu
  • dodává se dle katalogu výrobce v několika barvách
  • koberec se dá zaměnit protiskluzovou úpravou nátěru nebo nadstandardním dřevoplastovým roštem
 
integrovaný nerezový sušák na prádlo

Integrovaný nerezový sušák na prádlo

  • je umístěný pod bočními madly balkonu
  • na sušáku jsou navlečeny posuvné nerezové kroužky pro upevnění prádelní šňůry, díky nimž je možno velmi rychle a jednoduše posouvat prádelní šňůry dle potřeby a měnit tak operativně funkci balkonu z praktické na odpočinkovou a naopak
 
stříšky, zástěny, truhlíky, ...

Stříšky, zástěny, truhlíky aj.

  • pro zvýšení standardu se dodávají balkonové doplňky, které mají speciální úpravu pro uchycení přímo na konstrukci balkonu bez poškození nosných prvků či jejich povrchové úpravy. S ochrannými nátěry a odstínem odpovídajícím dodávaným balkonům, odpovídají i jejich designu a délce životnosti - jako například samozavlažovací osazené květinové truhlíky, boční zástěny, stříšky apod.
 
stříšky, zástěny, truhlíky, ...

Dodatečné zasklení balkónů

  • u systémů ZB VENTURE lze provést i dodatečné zasklení (ve statice balkónů i závěsných háků je s tím počítáno) – viz systémy závěsných lodžií ZZL VENTURE (v referencích, fotogalerii apod.)
 

balkonové a lodžiové systémy

Nová tvář Vašeho domu

 
certifikát kvality